ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

REGULAMENTUL ( denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) CAMPANIEI PROMOTIONALE “VALENTINE’S DAY”
(denumita in cele ce urmeaza “ Campania”)

Art.1 Organizatorul Campaniei

 1. Societatea ARTA DOOR S.R.L.  cu sediul in localitatea Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, strada Principala, nr 14, Intrarea Nessli, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/721/2016, avand Codul Unic de Inregistrare RO33169252, contul IBAN nr. RO67RZBR0000060016885917, deschis la banca Raiffeisen Bank, reprezentata prin Gabriela Bizadea avand functie de Director, in calitate de Organizator.
  1. Campania se desfasoara in conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din Regulament, este finala si obligatorie pentru participant.
  1. Regulamentul Campaniei a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe site-ul Organizatorului http://www.artadoor.ro , precum si pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/Artadoor-107520181742451/ .
  1. Aceasta campanie nu presupune taxa de participare, respectiv nici un fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pentru produsele publicate pe site anterior desfasurarii actiunii publicitare.
  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe Site si pe Facebook.
  1. Organizatorul nu isi va asuma nici o responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre participant, atat timp cat acesta a fost pus la dispozitia  participantilor.
  1. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

Art.2 Locul desfasurarii Campaniei

2.1 Campania se desfasoara in spatiul virtual, pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/Artadoor-107520181742451/

Art.3 Perioada de desfasurare a Campaniei

3.1 Campania se va desfasura incepand cu data de 10.02.2022, ora 00:00, pana pe data 24.02.2022, ora 23:59.

Art.4 Mecanismul de participare al Campaniei

Orice persoana care doreste sa se inscrie, si ulterior sa isi ridice premiul, daca este cazul, trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

 • Participantii trebuie sa dea like paginii de Facebook a Organizatorului : https://www.facebook.com/Artadoor-107520181742451/
 • In perioada 10.02.20212, ora 00:00 pana la data 24.02.2022, ora 23:59, participantii trebuie sa raspunda la intrebarea: Care este denuminerea site-ului nostru pe care este publicat produsul?  Sa dea “like” si sa distribuie postarea in care se face referire la Campanie.
 • O persoana nu poate participa la Campanie in numele altei persoane sau de pe un cont de Facebook care nu este al sau.
 • Persoanele care vor posta mai multe comentarii de pe acelasi cont vor fi descalificate.
 • Angajatii ARTA DOOR SRL sau membrii familiilor acestora nu pot participa, totodata nu pot participa decat persoanele fizice (fara PFA sau societati).

*Premiile sunt descrise in Anexa 1.

Art.5 Conditii de participare

 • Varsta minima de participare este de 18 ani impliniti la data participarii la Campanie;
 • Campania este deschisa cetatenilor romani, persone fizice, cu domiciliul stabil in Romania, care detin un cont de Facebook si care fac dovada indeplinirii conditiilor stipulate in prezentul regulament.

Art. 6 Extragerea premiilor

6.1 In cadrul extragerii vor fi inclusi doar participantii care au indeplinit toate conditiile mentionate in Art.4 .

6.2  Extragerea pentru  acordarea premiilor din cadrul prezentei Campanii se va efectua online, in data de 25.02.2022, prin intermediul unui program online de extrageri aleatorii, pe platforma online https://commentpicker.com

6.3 Se va  efectua o singura extragere pentru  premiul mentionat in Anexa 1.

6.4 In prezenta Campanie se va acorda un premiu.

6.5 Numele castigatorului va fi publicat pe data de 25.02.2022, pana la ora 16:30, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Artadoor-107520181742451/

6.6 Castigatorul va putea intra in posesia premiului in perioada 25.02.2022, ora 16:30, pana la 11.03.2022, ora 17:00.

Art. 7 Acordarea premiilor

7.1 Castigatorul extras conform procedurii de la Art. 5 va fi contactat pe Facebook, de pe pagina de Facebook ARTA DOOR, printr-un mesaj privat. Acestuia i se va comunica faptul ca a fost desemnat castigator in cadrul prezentei Campanii si ca poate intra in posesia premiului ridicandu-l de la sediul Organizatorului mentionat la Art.1, sau prin intermediul firmei de curierat, taxa de transport fiind suportata de catre Organizator, cu conditia ca locatia stabilita pentru livrare sa fie pe teritoriul Romaniei.

7.2 Data, ora, locatia si modalitatea de predare a premiului vor fi agreate de comun acord intre Organizator  si castigator in functie de posibilitatile si disponibilitatea acestuia, dar nu inafara perioadei mentionate in Art.6.6 .

7.3 Premiul acordat nu se va putea preschimba in contravaloarea bani/ numerar sau alte bunuri/ produse.

7.4 Castigatorul prezentei Campanii nu va putea pretinde alte premii in afara celor prevazute in prezentul Regulament.

7.5 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost indeplinite, Organizatorul are dreptul de a retrage premiul acordat.

7.6 In cazul in care, participantul declarat castigator nu va raspunde la mesajul primit/ nu isi va revendica premiul  pana la 11.03.2022, ora 17:01, Organizatorul are dreptul de a efectua o noua extragere.

Art.8 Valoarea premiilor

Valoarea premiului acordat este de 1549 lei.

Art. 9 Informarea participantilor

9.1 Regulamentul Campaniei  este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Artadoor-107520181742451/, precum si pe Site  http://www.artadoor.ro .

9.2 Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectarii prezentului Regulament.

Art. 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la prezenta Campanie declara ca au luat la cunostinta si inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Organizator in calitate de operator de date.

10.2 Datele vor fi prelucrate in temeiul relatiei contractuale care este stabilita prin acceptarea de catre participantii la prezenta Campanie a prezentului Regulament, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, precum si anuntarii publice a participantilor castigatori.

10.3 Datele vor fi pastrate pe durata Campaniei si ulterior, pe perioada necesara conform prevederilor legale in vigoare in materie fiscala, precum si in materia arhivarii.

Art. 11 Incetarea Campaniei

Prezenta Campanie inceteaza la data de 25.02.2022, ora 00:00, dar poate inceta si la initiativa Organizatorului, sau in cazul aparitiei un eveniment ce constituie forta majora.

Art. 12 Dispozitii finale

12.1 Prin prezenta Campanie, se urmareste promovarea catre clientii actuali si potentialii clienti in mediul online al paginii de Facebook ARTA DOOR (https://www.facebook.com/Artadoor-107520181742451/), cat si al Site-ului ( http://www.artadoor.ro ) . Prezenta Campanie reprezinta un instrument de fidelizare pentru clientii existenti si de atragere a noilor clienti.

12.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

12.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament, de cate ori este considerat necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

ARTA DOOR SRL

ANEXA NR.1 la Regulamentul Campaniei “ CAMPANIA DE PRIMAVARA 2022

Nr. crt.1

Denumire premiuSet masă extensibilă Aris N. nuc cu 6 scaune albastre

Cantitate1

Valoare unitara1549 lei

Valoare totala1549 lei

Add to cart
Newsletter Arta Door

Noutăți, coduri de reducere și multe alte beneficii dacă subscrieți la newsletterul Arta Door.

Ajutați-ne să fim mai buni!

Sărbători
cu bucurie!

Aplică cuponul
"Reducere de Sărbători" și beneficiezi de

5% REDUCERE

pentru orice colțar, canapea sau fotoliu achiziționate pănă la sfârșitul anului.